Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 34 374 06 81
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Armii Krajowej 2

(naprzeciwko Energetyka)

Połącz z nr 34 374 06 81


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

NZOZ Przychodnia lekarska Spółdzielczość
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 2 (naprzeciwko Energetyka)

Na skierowaniu (możesz je pobrać ze strony) powinny znależć się takie informacje jak :

 • dane osobowe badanej (w tym pesel,adres zamieszkania)
 • wskazanie przedsiębiorstwa ,w którym osoba pracuje,a którego dotyczy badanie
 • podpis osoby upoważnionej w firmie do wystawienia tego typu skierowanie (np. właściciel,osoba odpowiedzialna w firmie za sprawy pracownicze,która jest upoważniona do wystawiania takich skierowań)
 • wskazanie stanowiska pracy,którego badanie medycyny pracy dotyczy
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych,uciążliwych czy szkodliwych dla zdrowia pracownika

W pierwszej grupie ,tj. czynniki fizyczne możecie Państwo uwzględnić takie informacje jak np.:

 • czy występują drgania mechaniczne z wibracjami przekazywanymi na kończyny dolne czy górne
 • czy występuje hałas,a jeśli tak to przez jaki czas + ewentualnie pomiary tego hałasu
 • mikroklimat - gorący czy zimny
 • czy występują ultradźwięki
 • promieniowanie jonizujące kat.A/kat.B , inne,np. nadfioletowe,laserowe,podczerwone
 • czy występuje nadmierne czy też niedostateczne oświetlenie w miejscu pracy
 • zwiększone albo obniżone ciśnienie
 • obsługa monitora ekranowego,a jeśli tak,to czy do 4 godzin czy powyżęj dziennie
 • promieniowanie elektromagnetyczne,a jeśli tak,to przez jaki czas występujące

W przypadku pyłów należy wpisać jaki pył występuje (np. przemysłowy).

W przypadku czynników chemicznych należy wpisać jakie substancje występują w miejscu pracy.

Jeśli chodzi o czynniki biologiczne należy tutaj uwzględnić występowanie np.:

 • grzybów, pleśni
 • materiałów zakaźnych
 • możliwość występowania wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu
 • HIV,HCV czy HBV
 • borelia burgdorferi

W miejscu odnoszącym się doinnych czynników,w tym niebezpiecznych należy uwzględnić występowanie:

 • monotonii pracy
 • zagrożeń wynikających z narażenia życia
 • stanowisk wymagających sprawności psychoruchowej
 • obsługi sprzętu budowlanego,wózka widłowegokoparek,żurawi,suwnic,koparko - ładowarek
 • obsługi maszyn w ruchu
 • dźwiganie ciężarów wraz z informacją do ilu kilogramów
 • pracy na wysokości do 3 m albo powyżej tej wysokości
 • pracy na masztach,wykopach
 • stałego,dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi
 • pracy nocnej lub zmianowej
 • pracy w wymuszonej pozycji
 • pracy wymagającej ruchów monotypowych kończyn
 • pracy wymagającej stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
 • kierowania pojazdem ,a jeśli tak to jakiej kategorii, czy autem służbowym czy prywatnym do celów służbowych
 • kierowanie pojazdem do 3,5 tony czy powyżęj

Poniżej wpisujecie Państwo łączną liczbę czynników szkodliwych i warunków uciążliwych ,a jeśli takowe nie wystepują,to wpisujecie cyfrę 0. Na samym dole pracodawca lub osoba upoważniona do skierowania pracownika składa podpis.