Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 34 374 06 81
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Armii Krajowej 2

(naprzeciwko Energetyka)

Połącz z nr 34 374 06 81


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

NZOZ Przychodnia lekarska Spółdzielczość
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 2 (naprzeciwko Energetyka)

Na skierowaniu (możesz je pobrać ze strony) powinny znależć się takie informacje jak :

W pierwszej grupie ,tj. czynniki fizyczne możecie Państwo uwzględnić takie informacje jak np.:

W przypadku pyłów należy wpisać jaki pył występuje (np. przemysłowy).

W przypadku czynników chemicznych należy wpisać jakie substancje występują w miejscu pracy.

Jeśli chodzi o czynniki biologiczne należy tutaj uwzględnić występowanie np.:

W miejscu odnoszącym się doinnych czynników,w tym niebezpiecznych należy uwzględnić występowanie:

Poniżej wpisujecie Państwo łączną liczbę czynników szkodliwych i warunków uciążliwych ,a jeśli takowe nie wystepują,to wpisujecie cyfrę 0. Na samym dole pracodawca lub osoba upoważniona do skierowania pracownika składa podpis.