Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 34 374 06 81
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Armii Krajowej 2

(naprzeciwko Energetyka)

Połącz z nr 34 374 06 81


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

NZOZ Przychodnia lekarska Spółdzielczość
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 2 (naprzeciwko Energetyka)

Koniecznie zapoznaj się z zakładką "Przed badaniami" kliknij

Jeśli wykonujesz badania kierowców koniecznie zapoznaj się z zakładką "Badania kierowców" - kliknij

Badania wstępne muszą wykonać :

  • osoby nowo przyjmowane do pracy
  • pracownicy (dotyczy także pracowników młodocianych) przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla zdrowia

Badań wstępnych nie muszą przeprowadzać:

  • pracownicy ponownie przyjmowani do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą
  • pracownicy przyjmowani do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy (dotyczy pracowników, którzy przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy, które zostały opisane w skierowaniu na badania lekarskie; dodatkowo nowy pracodawca musi potiwerdzić, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy);
    *nie dotyczy osób przyjmowanych do prac szczególnie niebezpiecznych
  • osoby przyjmowane do pracy, które jednocześnie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą, przy zachowaniu zasad określonych z punktu 2

Prosimy o wcześniejsze umawianie badań lekarskich. Na badania należy zabrać ze sobą skierowanie oraz dowód osobisty.W zakładce "Przed badaniami" przeczytacie Państwo co ewentualnie jeszcze zabrać ze sobą.W razie pytań służymy pomocą telefoniczną. Badania przeprowadza wykwalifikowany personel, w tym lekarz medycyny pracy posiadający stosowne uprawnienia.