Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 34 374 06 81
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Armii Krajowej 2

(naprzeciwko Energetyka)

Połącz z nr 34 374 06 81


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

NZOZ Przychodnia lekarska Spółdzielczość
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Badania kierowców Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 2 (naprzeciwko Energetyka)

Zakres / częstotliwość badań - kliknij

Kiedy nie musisz mieć skierowania od pracodawcy i pisemnej umowy na badania profilaktyczne - kliknij

Przeprowadzamy badania kierowców. Mowa tutaj m.in. o badaniach :

Badania kierowców dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy niezależnie od tego czy dotyczą osób, które już posiadają prawo jazdy czy też dopiero uczęszczają do szkół nauki jazdy.

W gabinecie medycyny pracy wykonujemy badania zgodnie z wytycznymi ustawowymi (Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia), co zapewnia Państwu odpowiedni tryb i warunki przeprowadzaenia badań lekarskich.

Badania lekarskie w przypadku kierowców,podobnie jak w przypadku badań profilaktycznych dla pracowników, mają za zadanie stwierdzić czy istnieje lub brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie dla kierowców kończą się wydaniem zaświadczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie kireowcy przeprowadza lekarz medycyny pracy uprawniony do takich badań. Na badania kierowców kieruje przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy. Koszty badań lekarskich pokrywa przedsiebiorca.

Częstotliwość badań dla kierowców

wygląda następująco :

Zakres badań kierowców

Badania kierowców na prawo jazdy kategorii A :

Badania kierowców na prawo jazdy kategorii B :

Badania kierowców na kategorie C, D, C+E, D+E / badanie do pracy na stanowisko kierowcy / badania profilaktyczne (wstępne i okresowe) dla kierowców zawodowych podlegających ustawie o transporcie drogowym :

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym , np.kierowcy samochodu osobowego używający pojazdu służbowego,przedstawiciele handlowi (badania wstępne):

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym , np.kierowcy samochodu osobowego używający pojazdu służbowego,przedstawiciele handlowi (badania okresowe):