Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 34 374 06 81
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, Armii Krajowej 2

(naprzeciwko Energetyka)

Połącz z nr 34 374 06 81


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

NZOZ Przychodnia lekarska Spółdzielczość
Barbara Wojtusiak
lekarz medycyny pracy
Badania kierowców Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 2 (naprzeciwko Energetyka)

Zakres / częstotliwość badań - kliknij

Kiedy nie musisz mieć skierowania od pracodawcy i pisemnej umowy na badania profilaktyczne - kliknij

Przeprowadzamy badania kierowców. Mowa tutaj m.in. o badaniach :

 • kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy (np. C+E,D,B)
 • badaniach lekarskich na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców uczęszczających do szkół nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych
 • kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy

Badania lekarskie przeprowdza lekarz uprawniony do badań kierowców. Badania kierowców dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy niezależnie od tego czy dotyczą osób, które już posiadają prawo jazdy czy też dopiero uczęszczają do szkół nauki jazdy.

W gabinecie medycyny pracy wykonujemy badania zgodnie z wytycznymi ustawowymi (Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia), co zapewnia Państwu odpowiedni tryb i warunki przeprowadzaenia badań lekarskich.

Badania lekarskie w przypadku kierowców,podobnie jak w przypadku badań profilaktycznych dla pracowników, mają za zadanie stwierdzić czy istnieje lub brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Badania lekarskie dla kierowców kończą się wydaniem zaświadczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie kireowcy przeprowadza lekarz medycyny pracy uprawniony do takich badań. Na badania kierowców kieruje przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy. Koszty badań lekarskich pokrywa przedsiebiorca.

Częstotliwość badań dla kierowców

wygląda następująco :

 • do ukończenia 60 roku życia przeprowadzane są co 5 lat
 • po 60 roku życia co 30 miesięcy

Zakres badań kierowców

Badania kierowców na prawo jazdy kategorii A :

 • badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców
 • poziom stężenia cukru we krwi (trzeba być na czczo)
 • konsultacja okulistyczna
 • pole widzenia
 • inne badania w zależności od wskazań

Badania kierowców na prawo jazdy kategorii B :

 • badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • konsultacja okulistyczna, neurologiczna
 • inne badania w zależności od wskazań

Badania kierowców na kategorie C, D, C+E, D+E / badanie do pracy na stanowisko kierowcy / badania profilaktyczne (wstępne i okresowe) dla kierowców zawodowych podlegających ustawie o transporcie drogowym :

 • badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • konsultacja okulistyczna, neurologiczna,laryngologiczna
 • ocenia widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej
 • badanie słuchu
 • inne badania w zależności od wskazań

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym , np.kierowcy samochodu osobowego używający pojazdu służbowego,przedstawiciele handlowi (badania wstępne):

 • badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • konsultacja okulistyczna, neurologiczna
 • inne badania w zależności od wskazań

Pozostali kierowcy nie podlegający ustawie o transporcie drogowym , np.kierowcy samochodu osobowego używający pojazdu służbowego,przedstawiciele handlowi (badania okresowe):

 • badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badania kierowców
 • poziom stężenia cukru we krwi
 • konsultacja okulistyczna
 • badanie nyktometryczne (ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
 • inne badania w zależności od wskazań