Medycyna Pracy
Częstochowa
Tel. 509 704 303
Tomasz Dębski
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, ul.Weyssenhoff 26

Połącz z nr 509 704 303


Przed badaniami


Co zabrać ze sobą

Pokaż - menu / pełną ofertę / dojazd

Prywatny Gabinet
Tomasz Dębski
lekarz medycyny pracy
Częstochowa, ul.Weyssenhoff 26

Koniecznie zapoznaj się z zakładką "Przed badaniami" kliknij

Jeśli wykonujesz badania kierowców koniecznie zapoznaj się z zakładką "Badania kierowców" - kliknij

Wykonujemy profilaktyczne badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy. Są to m.in. :

Prosimy o wcześniejsze umawianie badań lekarskich. Na badania należy zabrać ze sobą skierowanie oraz dowód osobisty.W zakładce "Przed badaniami" przeczytacie Państwo co ewentualnie jeszcze zabrać ze sobą.W razie pytań służymy pomocą telefoniczną. Badania przeprowadza wykwalifikowany personel, w tym lekarz medycyny pracy posiadający stosowne uprawnienia. Badania medycyny pracy są wykonywane przez lekarza medycyny pracy prywatnie.

Przeczytaj poniżej - kiedy nie musisz mieć skierowania od pracodawcy na badania profilaktyczne.

Jest grupa osób, którą ustawodawca zwolnił z konieczności posiadania skierowania od pracodawcy na badania profilaktyczne medycyny pracy. Są to :

W wypadku powyższej grupy osób wystarczy ściągnąć z naszej strony wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz okres, przez który ma być sprawowana ustalany jest wspólnie z lekarzem medycyny pracy. Podstawa prawna: Rozporządzenie z 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką kliknij